Aktualita
13.07.2020 KISKAN verze 7.70 - přehled novinek a změn

KISKAN 7.70 pro operační systém WINDOWS Soubor: kiskan-windows-inst.zip Velikost: 40 MB Další doplňky a soubory ke stažení naleznete na stránkách podpory KISKAN.
Novinky • Bylo přidáno kopírování mapových podkladových souborů mezi mapovými profily. • Bylo přidáno hromadné mazání mapových podkladových souborů v mapovém profilu. • Zobrazování mapových souborů v profilu lze měnit hromadně. • K souboru u mapového profilu lze napsat poznámku. • Zobrazování mapových zákresových vrstev v zákresu lze měnit hromadně. • Na opatření a postupech je možné přidat informace pro kartu opatření z typového plánu. • Byl přidán nový typ kapitoly č.52, umožňující generovat do MS Word kartu opatření. • Lze nastavit pořadí pro zobrazování zpracovatelů a řešitelů v hlavní stromové nabídce. • U dokumentů na hlavní stromové nabídce se zobrazuje datum platnosti, datum aktualizace a existence pdf souboru. • U kapitol dokumentů se zobrazuje existence doc souboru. • Byl přídán číselník skupin koeficientů dopadů. S jejich pomocí lze u koeficientů dopadů vytvářet libovolný počet různých stupnic pro vyjádření dopadů důsledků ohrožení. • Každému ohrožení lze přiřadit jinou stupnici pro násobící koeficienty a jinou pro dělící koeficienty. • U ohrožení byla přidáno možnost zadaný odhad důsledku přepočítat násobícím a dělícím koeficeintem důsledku a to z různých stupnic koeficientů dopadů. • U důsledků ohrožení je možné stanovit, zda se má dopad důsledku zjistit z dopadů důsledků následných ohrožení. Lze tak řídít výpočty dopadů důsledků u řetězově provázaných, tedy vzájemně závislých ohrožení. Jde o případy, kdy důsledek jednoho ohrožení je příčinou dalšího ohrožení. • V důsledcích ohrožení je možné přímo zjistit, zda je používaná hodnota průměrného dopadu. • Na číselníků příčin je možné zobrazit seznam ohrožení, u kterých je název příčiny názvem důsledku ohrožení. Určeno pro zjišťování vazeb ohrožení, při kterých je ohrožení příčinou jiného ohrožení. • Na číselníků důsledků je možné zobrazit seznam ohrožení, u kterých je název důsledku názvem příčiny ohrožení. Určeno pro zjišťování vazeb ohrožení, při kterých ohrožení výplývá z důsledku jiného ohrožení. • Na formulář ohrožené oblasti a budovy byla přidána funkce pro vytvoření seznamu osob, které se nacházejí uvnitř ohrožené oblasti. • Byly rozšířeny možnosti při vyhledávání v budovách a areálech. • Ze všech přehledů a formulářů, které mají mapové datové objekty, lze vybraný datový objekt přímo zobrazit v mapě. Implicitně je zvolené měřítko a datový objekt je umístěn do středu mapy. U přehledů je možné vybrat pro zobrazení do mapy více mapových datových objektů najednou. • Bylo přidáno zobrazování železničních tratí a vleček do mapy. • Byla přidána možnost změnit měřítko v mapě kolečkem myši. • Při vyplňování adresy organizace na formuláři organizace je možné využít adresy z přehledu budov jako číselník. Z přehledu budov se k organizaci po výběru adresy také doplní mapový datový objekt. • Při vyplňování adresy trvalého a přechodného bydliště na formuláři osoby je možné využít adresy z přehledu budov jako číselník. • Při vyhledání v názvu budovy se vyhledává v jakékoliv části názvu budovy. • Při vyhledávání v názvu mapového objektu se vyhledává v jakékoliv části názvu mapového objektu. • Pro vyhledávání byla přidána možnost zvolit "Vyprázdnit", která vyprázdní všechny nastavené hodnoty vyhledávání. • Formulář pro vyhledání si pamatuje dříve zadané vyhledávací údaje. • Na vybrané přehledy byla přidána možnost otevřít vyhledávací formulář. • Při exportu jakéhokoliv přehledu do MS Excel se při označení dvou a více řádků přenesou do MS Excel pouze označené řádky. Při označení jednoho řádku se přenesou všechny řádky. • Byly vyaktualizovány základní i přídavné mapové soubory. • Ke stažení ve formě nst souborů jsou k dispozici všechna adresní místa České republiky, 2.869.137 adres, které lze po importu uložit do budov a mapových bodů.
Změny v aktuální verzi • V dopravnách v železniční infrastruktuře byla doplněna oblast sítě Hradec Králové a Olomouc. Byla zrušena oblast sítě Pardubice. • Na mapovém zobrazení byl zvětšen prostor pro zobrazování měřítka. • Při mazání dat je prodloužená maximální doba čekání na odpověď z databáze z 1 minuty na 30 minut. • Při importu a exportu většího počtu záznamů v jedné tabulce je možné přerušit import i v rámci tabulky. • Na přehled ohrožených a ohrožujících budov byly přidány adresy.
Odstraněné chyby • Při importu většího množství dat se přestalo zobrazovat počítání importovaných záznamů. • Při zobrazení zdrojů sil na MS SQL Serveru při zobrazení v MS Word kapitole 100 nešlo otevřít tabulku zdrojů sil. • Při zobrazení zkratek v MS Word kapitole 100 nešlo otevřít tabulku zkratek.