Aktualita
10.04.2017 KISKAN verze 7.30 - přehled novinek a změn

KISKAN 7.30 pro operační systém WINDOWS Soubor: kiskan-windows-inst.zip Velikost: 35 MB Další doplňky a soubory ke stažení naleznete na stránkách podpory KISKAN.
Novinky • Na formulář smluv byla přidána možnost vkládat PDF soubor. • Na přehledu smluv je možné zobrazit vložený PDF soubor. • Do dokumentů krizového plánování byla přidána možnost vkládat PDF soubor. • Ze všech přehledů dokumentů krizového plánování je možné zobrazit vložený PDF soubor. • Přehledy dokumentů krizového plánování byly doplněny o další sloupce z vlastností dokumentů. • Do všech dokumentů pro řešení krizových situací byla přidána možnost vkládat PDF soubor. • Ze všech dokumentů pro řešení krizových situací je možné zobrazit vložený PDF soubor. • Do části Evidence, na formuláře Příjemka, Výdejka, Převodka a Protokol o předání a převzetí, bylo přidáno vkládání pdf souborů. • Na přehledu příjemek, výdejek, převodek a protokolů o předání a převzetí byla přidána informace o existenci pdf souboru. • Do části Zprávy byl přidán spojený přehled zpráv, který umožňuje na jednom přehledu zobrazit jak odeslané vyrozumění tak přijaté hlášení. • Do části Zprávy byl přidán přehled umožňující zobrazit statistiku odeslaných a přijatých zpráv podle jednotlivých kontaktů. • Byla přidána podpora pro ODBC driver MSSQL Server 2016.
Odstraněné chyby • Na přehledu uzlů nešlo na SQL Serveru třídit podle čísla uzlu. • V ročních seznamech převodek byly převodky i z jiných let. • Nešlo vytvořit příjemku volbou z formuláře výdejky z důvodu nevyplnění typu výdeje.