Aktualita
25.06.2019 KISKAN verze 7.60 - přehled novinek a změn

KISKAN 7.60 pro operační systém WINDOWS Soubor: kiskan-windows-inst.zip Velikost: 40 MB Další doplňky a soubory ke stažení naleznete na stránkách podpory KISKAN.
Novinky • Byl přidán systém aplikačních práv pro přihlašování uživatele kromě do databáze také do aplikace. Uživatel může být zařazen do různých okruhů práv podle své role v aplikaci. Určeno pro Enterprise licenci. • Pro ohrožení byla aktualizována kategorizace podle typových plánů (dříve typ ohrožení) a to podle metodického pokynu ke zpracování typových plánů HZS ČR platného od 1.1.2017. • Do simulovaných a skutečných mimořádných událostí byla ke stavu události přidána možnost evidovat hlášení o stavu mimořádné události. • Byla přidána možnost vytvářet a upravovat situační šablony. Situační šablona slouží k dopřednému nadefinování seznamu informací, které mají být předávány v situačním hlášení. • Byla přidána evidence situačních parametrů určená k uspořádání jednotlivých informací ze situačního hlášení. Situační parametr je jedna konkrétní informace předávaná v situačním hlášení. • Bylo přidáno vyhledávání situačních hlášení, umožňující vyhledat k různým mimořádným událostem a ke konkrétnímu času různá hlášení o situaci. • Bylo přidáno vyhledávání situačních hlášení se situačními parametry, umožňující vyhledat k různým mimořádným událostem a ke konkrétnímu času jednotlivé údaje ze situačních hlášení. Tím lze získat přesné stavové profily k danému okamžiku a zachytit vývoj stavu mimořádné události. • Přehledy situačních parametrů, situačních šablon, situačních hlášení a situačních hlášení s parametry byly přidány do kapitoly "Obecně nastavitelný přehled (100)". Tím je možné jakýkoliv údaj z těchto přehledů přenášet do dokumentů krizového plánování. • Byl přidán nový typ exportu "Vlastní uzel", umožňující bez ohledu na počet uzlů v databázi vyexportovat informace pouze z vlastního uzlu. • Do katalogů byl přídán nový katalog "Nomenklatura", umožňující seskupování věcných prostředků podle nomenklatury. Nomenklatura byla přidána do věcných prostředků a na přehled zdrojů věcných prostředků. • Na formuláři věcného prostředku byla do dalších měrných jednotek přidána možnost zaokrouhlovat vypočtené množství měrné jednotky na celé číslo. Vhodné třeba pro sledování palet. • Na formulář zdrojů věcných prostředků byly přidány hodnoty pro další měrné jednotky a pro velikost skladové plochy, který zdroj věcného prostředku ve skladu zabírá. • Do skladu byla přidána možnost evidovat obrázky skladu. • Na přehled skladů byl přidán sloupec zda má sklad obrázek a obsazená plocha skladu. • Do exportu MS Excel s možností importu byl do tabulky míst vzniku přidán sloupec "Název skupiny míst vzniku". • Do pracovišťe byly přidány údaje "Charakteristika" a "Poznámka". • Do opatření byly pro tvorbu typových plánů doplněny údaje "Nařizuje", "Provádí", "Spolupracuje" a "Dokumentace". • Do parametrů zdrojů věcných prostředků byl přidán parametr "Režim ADR". • Do části "Vzdálené řízení" byl přidán přehled "Podřízené zdroje sil", který zobrazuje všechny vazby mezi mobilním zdrojem a jeho podřízenými zdroji sil.
Změny v aktuální verzi • Implicitní složka pro instalaci se změnila z "Program Files" na "ProgramData". • Cenu na účetní položce lze měnit i když existuje účetní doklad. Žádný účetní doklad pro účetní položku ale nesmí být promítnutý na stav. • Cenový index na účetní položce lze měnit bez ohledu na existenci účetního dokladu. • Do přehledu účetních položek byl přidán název evidenčního skladu. • Sloupce s údaji evidenčního a fyzického skladu byly umístěny k sobě. • Uživatel je informován, když se při zpracování evidenčního dokladu dostane účetní položka do záporu. • Na předávacím protokolu bylo místo předání přesunuto z adresy předávajícího nad zkratku místa předání. • "Typ ohrožení" a "Druh ohrožení" na ohrožení byl nahrazen přesnějším pojmem "Typový plán".
Odstraněné chyby • Místo prázdných datumů se na evidenčních dokladech zobrazovalo 31.12.9999. • Bylo zpřesněno zaokrouhlování desetinných čísel. V některých případech se chybně zaokrouhlovalo. • Nešly odstranit jednou zadané pomocné a manipulační měrné jednotky na formuláři věcného prostředku. • Při větším množství položek na převodce se vytvořila zpětná převodka s chybným množstvím.