Centrum zákaznické podpory Aktuality, přehled aktualizací, často kladené otázky
Aktualita
20.01.2022 Aktualizace WAK INTRA 22.0121

<<< předchozí aktualizace následující aktualizace >>>
Novoroční aktualizace s číslem 22.0121 se nese především v duchu legislativních změn. Detailní popis naleznete v části Zaměstnanci.
Zahraniční pracovníky potěší pokračující práce na jazykové mutaci WAK INTRA do angličtiny. A odběratelé jistě ocení možnost platit faktury na základě QR kódu uvedeného na fakturách.

Systém ► Jazyková mutace WAK INTRA do angličtiny
 • do systému byl doplněn překlad hlavního menu a pokračují práce na překladu formulářů a seznamů ostatních modulů. Přepnutí systému do angličtiny se provede kliknutím na ikonu GB v horní části hlavního menu.

Sklad ► Export dodacích litů do formátu EDI (menu Sklad / Skladové údaje / formulář Skladový doklad)
 • systém byl rozšířen o zasílání skladového dokladu typu Prodejka do systému EDI. Na formulář přibylo tlačítko Export EDI, po kliknutí bude vygenerován xml soubor, který se načítá do systému EDI a zasílá odběrateli. Pro bližší informace ohledně integrace EDI komunikace kontaktujte obchodní oddělení.

Vydané faktury ► Doplnění QR kódu na tiskové výstupy faktur (menu Vydané faktury / Hlavní údaje faktur / formulář Vydaná faktura / tisk nebo generování do PDF)
 • QR kódu se standardně zobrazuje na základních tiskových výstupech Faktura 1 až Faktura 4. Do uživatelských tiskových šablon Vám bude QR kód doplněn na vyžádání na Vámi určené místo a v požadované velikosti.
Pro generování validního QR kódu a jeho správné načtení do elektronického bankovnictví je zapotřebí doplnit u vlastního bankovního účtu jeho IBAN hodnotu. Toto se provede na kartě Organizace na formuláři pro editaci bankovního účtu.
Informační leták ohledně QR kódů je k prohlédnutí ve formě newsletteru nebo ke stažení v PDF.
► Intrastat - úprava struktury pro export dat (menu Vydané faktury / Zpracování / Export pro Intastat)
 • struktura exportovaného souboru byla doplněna o změny platné od 1.1.2022 dle platné legislativy. Přehled změn je uveden v PDF souboru.

Účetnictví ► Změna odkazu na daňový portál (menu Účetnictví / Přiznání DPH / Formuláře)
 • na formulářích Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení a Výpis z evidence pro daň.účely byl změněn odkaz na nový daňový portál pro načtení generovaných xml souborů
► Úprava formuláře Přiznání DPH, oddíl C. (menu Účetnictví / Přiznání DPH / Formuláře)
 • popisek polí formuláře oddílu C. byl upraven v kontextu změn, aby odpovídal aktuálnímu vzoru č. 23

Bankovní výpisy ► Implementace importu pohybů platebních karet pro banky KB a Unicredit (menu Bankovní výpisy / Zpracování / Import výpisu)
 • banky zasílají pohyby provedené platebními kartami jako speciální csv soubor, který se do WAK INTRA importuje do evidence bankovních výpisů. Nastavení způsobu importu se provádí u vlastní organizace v sekci Bankovní účty nastavením odpovídajícího účtu, typu formátu a typu přenášené částky. V případě zájmu o implementaci kontaktujte obchodní oddělení.

Zaměstnanci ► Modul Zaměstnanci a legislativní změny 2022
 • systém byl doplněn a upraven o legislativní změny platné pro rok 2022. Jedná se zejména o číselníky mezd, kalendář, výpočet mezd a tiskové výstupy. Podrobný popis změn naleznete v dokumentu Změny 2022 v modulu Zaměstnanci.
► Přidán nový způsob výpočtu předpokládaného nároku na dovolenou v hodinách (menu Zaměstnanci / Mzdy / Pracovní poměry)
 • Systém byl doplněn o možnost stanovit předpokládaný nárok na dovolenou v hodinách (MZS 1564) pouze na základě denního fondu pracovní doby zaměstnance a zadaného počtu dnů nároku na dovolenou (MZS 1350). Nárok v takovém případě není stanoven na základě počtu skutečně odpracovaných TPD (týdenní pracovní doby) a počtu plánovaných TPD. Detailní popis je uveden v dokumentu Změny 2022 v modulu Zaměstnanci.