Centrum zákaznické podpory Aktuality, přehled aktualizací, často kladené otázky
Aktualita
17.02.2023 Aktualizace WAK INTRA 23.0317

<<< předchozí aktualizace následující aktualizace >>>
Aktualizace s číslem 23.0317 obsahuje změny napříč všemi moduly.
Pracovníky ekonomického oddělení potěší funkce pro hromadný zápočet faktur nebo vystavování souhrnného pokladního dokladu jako úhrady pro faktury od různých organizací.
Ve skladu přibyla možnost rozpočítat dopravu při příjmu do skladové ceny.
Zákazníky z oblasti cestovních služeb osloví napojení WAK INTRA na rezervační systémy ETG (ubytování) nebo Everest (cestovní pojištění).
Do systému je postupně implementována technologie pro vytěžování dokladů v pdf a jejich automatické zakládání do modulů fakturace.

Evidence elektronických dokladů ► Import dokladů v elektronické podobě pomocí mobilní aplikace a jejich překlopení do běžné agendy
 • pomocí mobilní aplikace WAK DOC nebo ručním zadáním je možné zaevidovat fakturu nebo pokladní doklad v elektronické podobě do číselníku Dokumenty. Z takto zadaného dokladu je pak možné vytvořit reálný doklad v příslušné agendě přijatých nebo vydaných faktur nebo pokladně.

Zakázky ► Diskuze u zakázky (menu Zakázky / formulář Zakázka / oblast Zakázky-Seznamy, záložka Diskuze)
 • u každé zakázky je možné evidovat diskuzi. Příspěvky jsou řazeny do heirarchického stromu podle toho, jak vznikají. U příspěvku je uveden datum a kdo příspěvek založil. K příspěvku je možné zadat i odpovědnou osobu.
► Nový přehled diskuzních příspěvků (menu Zakázky / Seznamy / Diskuze)
 • do systému přibyl nový přehled Seznam diskuzních příspěvků. Příspěvky lze filtrovat dle mnoha parametrů.
► Úprava importu EDI objednávek od odběratele do zakázky (menu Přenosy / Import dat / Oblast Zakázky)
 • pomocí parametru EDI - odběratel zakázky dle lze nastavit, jaká organizace z EDI objednávky bude brána jako odběratel: buyer, delivery_place nebo invoice. Parametr je ve skupině Zpracování. Detailní popis použití EDI komunikace je ke stažení v PDF
► Zobrazení % slevy v seznamu položek (menu Zakázka / formulář Zakázka / seznam položek ve spodní části formuláře) ► Zobrazení % slevy a volné zásoby ve zjednodušeném zadávání položky zakázky (menu Zakázky / formulář Zakázka / formulář pro novou položku zakázky)
 • při zadávání nové položky zakázky v řádkové zjednodušené variantě přibylo zobrazení sloupců Zásoba a Sleva
► Zobrazení skladové ceny na položce zakázky (menu Zakázky / formulář Zakázka / formulář Položka zakázky)
 • na formuláři položky zakázky se v okně Stav zobrazuje skladová cena
► Generování tiskového výstupu do formátu pdf a odesílání emailem (menu Zakázky / formulář Zakázka / ikona Email)
 • do zakázky byla integrována nová funkce pro vygenerování tiskového výstupu Zakázkový list do PDF a následné odeslání emailem na kontaktní osobu. Dokument je možné elektronicky podepsat. V případě zájmu je možné připravit uživatelský tiskový výstup na míru.
► Funkce pro kalkulaci dopravy (menu Zakázky / formulář Zakázka / tlačítko Kalkulace dopravy)
 • nová fuknce umožňuje provést výpočet dopravy dle data dodání položek zakázky pro dopravce Geis a Kühne Nagel podle aktuálních ceníků dopravců.

Zakázky - cestovní služby ► Integrace s rezervačním systémem RateHawk - ETG
 • přibyla integrace na bázi webových služeb pro import rezervací ubytování poskytovaných službou RateHawk do modulu Zakázky. RateHawk je služba pro rezervace hotelů, letenek a dalších služeb v oblasti cestovního ruchu.
► Integrace se systémem Everest
 • přibyla integrace na bázi webových služeb pro import pojištění ze systému Everest 2003 do modulu Zakázky

Sklad ► Rozpočítání vedlejších nákladů do skladové ceny (menu Skladové doklady / formulář Skladový doklad typu Příjemka)
 • pomocí tlačítka Vedlejší náklady lze zadat celkovou částku vedlejších nákladů (např. doprava) k danému skladového dokladu. Po uložení dojde k rozpočítání částky v poměru částek položek
► Sestava Přehled obchodních přirážek (menu Skladové doklady / Seznamy / seznam Přehled obchodních přirážek)
 • sestava slouží k vyčíslení obratu skladových položek v prodejních a skladových cenách a z těchto částek vypočítané výši přirážky v Kč. Prodejní ceny jsou vyzvednuty dle aktuálně nastavené dealerské a slevové skupiny odběratele.

Vydané faktury ► Hromadný zápočet faktur (menu Vydané faktury / Zpracování / Zápočet)
 • funkce umožňuje provést vzájemný zápočet více faktur různých typů. Na zobrazeném seznamu faktur lze zadat pořadové číslo započítávání faktur.
► Sestava Přehled bonusů (menu Vydané faktury / Seznamy / seznam Přehled bonusů)
 • přehled vyčísluje bonus z fakturované ceny proti referenční prodejní ceně. Referenční prodejní cena se definuje jako prodejní cena dealerské skupiny dle parametru Referenční dealerská skupina. Do sloupce Služba se načítají prodejní ceny za neskladové položky, do sloupce Zboží se načítají prodejní ceny za skladové položky.
► Sestava Přehled obchodních přirážek (menu Vydané faktury / Seznamy / seznam Přehled obchod.přirážek)
 • sestava slouží k vyčíslení přirážky dle odběratelů. Předpokladem pro výpočet přirážky je generování vydaných faktur a tvorba skladových dokladů ze zakázek. Procento přirážky je vypočítáno jako podíl částky přirážky a skladové ceny.

Přijaté faktury ► Rozkopírování údajů pro intrastat na všechny položky faktury (menu Přijaté faktury / formulář Přijatá faktura / formulář Položka přijaté faktury)
 • pomocí tlačítka Kopírovat INTRASTAT umístěného na formuláři položky je možné rozkopírovat údaje pro intrastat z dané položky na všechny položky přijaté faktury
► Hromadný zápočet faktur (menu Přijaté faktury / Zpracování / Zápočet)
 • funkce umožňuje provést vzájemný zápočet více faktur různých typů. Na zobrazeném seznamu faktur lze zadat pořadové číslo započítávání faktur.

Pokladna ► Párování pokladního dokladu na fakturu vystavenou na jinou organizaci (menu Pokladní doklady / formulář Položka pokladního dokladu)
 • pokud je na pokladním dokladu uvedená vlastní organizace, je možné položky pokladního dokladu spárovat s fakturami vystavené na jinou organizaci

Účetnictví ► Evidence měny na interních dokladech (menu Účetnictví / formulář Účetní doklad)
 • na interním účetním dokladu je možné pracovat s měnou, kurzem a částkou

Katalog položek ► Rozšíření názvu položky na 80 znaků (menu Katalog položek / formulář Položka) ► Možnost nastavení neuplatnění procentní slevy za organizaci na akční ceník (menu Katalog položek/ Prodejní ceník / formulář Akční prodejní ceník)
 • v akčním prodejním ceníku lze zaškrtnout volbu pro neuplatnění procentní slevy. Při zaškrtnuté volbě se do zakázky a vydané faktury nabízí přímo akční cena.
► Úprava zobrazení marže a přirážky v seznamu prodejních cen v měně (menu Katalog položek/ Seznamy / seznamy Prodejní ceník)
 • pro prodejní ceny v měně se do výpočtu marže a přirážky přepočítává skladová cena položky na částku v měně nejnovějším kurzem zadaným v systému

Zaměstnanci ► Oprava generování přehledu PVPOJ (menu Zaměstnanci / Mzdy / Výsledky výpočtu)
 • Došlo k úpravě generování XML souboru přehledu o výši pojistného, aby bylo možné přehled zasílat přímo přes datové schránky, v případě, že není uplatňována sleva na pojistném.