Centrum zákaznické podpory Aktuality, přehled aktualizací, často kladené otázky
Aktualita
18.09.2023 Aktualizace WAK INTRA 23.0725

<<< předchozí aktualizace následující aktualizace >>>
V letní aktualizaci 23.0725 jsme do modulů Zakázky a Účetnictví doplnili pár zajímavých funkcí, EDI komunikaci jsme rozšířili o nativní XML formát pro přenos vydaných faktur a vykazování íntrastatu bylo rozšířeno o komfortnější zadávání požadovaných údajů do faktur.
Zakázky ► Integrace seznamu vyhodnocení položek do formuláře zakázky (menu Zakázky / formulář Zakázka / oblast Zakázky-Seznamy, záložka Položky-Vyhodnocení)
 • do seznamu položek ve spodní části formuláře zakázky přibyla záložka pro zobrazení skladového vyhodnocení položek uvedených na zakázce.
► Automatická rezervace položek při tvorbě zakázky (menu Zakázky)
 • pomocí parametru Rezervovat položky při vytvoření zakázky je možné zapnout automatickou rezervaci položek na uživatelském skladu. Rezervace se provede jak při ručním založení zakázky, tak při importu.


Vydané faktury ► Změna generovaného názvu PDF souboru při odesílání faktury mailem (menu Vydané faktury / formulář Vydaná faktura / tlačítko PDF/ISDOC)
 • název souboru byl změněn na Faktura_xxxx.pdf, kde xxxx je variabilní symbol. Do systému se dokument uloží pod původním dlouhým názvem.
► Nový formát EDI (menu Vydané faktury / formulář Vydaná faktura / tlačítko EDI)
 • EDI komunikace byla rozšířena o XML formát zprávy typu INVOIC. Fakturu v tomto formátu vygenerujete stisknutím tlačítka EDI umístěném v horní části formuláře Vydaná faktura.
► Rozšíření podmínek pro vyhledání faktur pro výkaz Intrast (menu Vydané faktury / Zpracování / Export pro Intrastat)
 • přibyla možnost vyhledat položky faktur, které jsou/nejsou určené pro Intrastat a vyhledávat podle kódu a názvu celního sazebníku.
► Nové funkce evidenci a vykazování výkazu Intrast (menu Vydané faktury / formulář Vydaná faktura-položka )
 • v číselnících pro Intrastat lze zaškrtnout výchozí hodnoty Druh dopravy, Transakce, Zvláštní pohyby a IncoTerms, které se budou vyplňovat do formuláře
 • zobrazení výstrahy při vystavení faktury pro zahraničního odběratele, pokud fakturované položky nemají vyplněnu hodnotu celního sazebníku
► Zobrazení fakturované částky v CZK na seznamu pro export dat pro Intrastat (menu Vydané faktury / Zpracování / Export pro Intrastat)
 • seznam byl rozšířen o fakturovanou částku v CZK. Částka CZK se vypočítá kurzem uvedeným na faktuře.

Přijaté faktury ► Rozšíření podmínek pro vyhledání faktur pro výkaz Intrast (menu Přijaté faktury / Zpracování / Export pro Intrastat)
 • přibyla možnost vyhledat položky faktur, které jsou/nejsou určené pro Intrastat a vyhledávat podle kódu a názvu celního sazebníku.
► Výchozí hodnoty pro intrastat při zadávání položky (menu Přijaté faktury / formulář Přijatá faktura-položka )
 • v číselnících pro Intrastat lze zaškrtnout výchozí hodnoty Druh dopravy, Transakce, Zvláštní pohyby a IncoTerms, které se budou vyplňovat do formuláře
► Zobrazení fakturované částky v CZK na seznamu pro export dat pro Intrastat (menu Vydané faktury / Zpracování / Export pro Intrastat)
 • seznam byl rozšířen o fakturovanou částku v CZK. Částka CZK se vypočítá kurzem uvedeným na faktuře.

Účetnictví ► Evidence měny na interních dokladech (menu Účetnictví / formulář Účetní doklad)
 • na interním účetním dokladu je možné pracovat s měnou, kurzem a částkou