Centrum zákaznické podpory Aktuality, přehled aktualizací, často kladené otázky
Aktualita
26.10.2023 Aktualizace WAK INTRA 23.1026

<<< předchozí aktualizace následující aktualizace >>>
Tato aktualizace přináší legislativní změny ohledně tzv. home office a nové funkce pro komfortnější zasílání faktur a dodacích listů emailem nebo pomocí EDI komunikace.
Zakázky ► Stavy zakázek (menu Zakázky / formulář Zakázka)
 • na formulář přibyla možnost evidovat rozpracovanost zakázky - stav včetně data. Stav se zobrazuje v informačním okně. Zakázka může mít celkem čtyři stavy:
* přijatá - automaticky se nastaví při založení zakázky
* otevřená - stav se nastaví po vytištění zakázkového listu nebo objednávky
* uvolněná - zakázka je připravená k vyskladnění a fakturaci
* ukončená - stav signalizující, že je zakázka již celá vyřešená. Do tohoto stavu se zakázka přepne automaticky po vyfakturování. Automatiku lze nastavit parametrem.
► Vyskladnění / fakturace nevyřízených zakázek jednoho odběratele (menu Zakázky/ formulář Zakázka / tlačítka Tvorba skl.dokladů a Tvorba vyd.faktur)
 • dialog pro generování dokladu při vyskladnění / fakturaci zakázky byl rozšířen o možnost zahrnout do procesu všechny nevyřízené zakázky daného odběratele. Volba se provede výběrem z kontextové nabídky. Následně se zobrazí seznam položek ze všech zakázek daného odběratele, které je potřeba vyřídit. Při generování doporučujeme všechny položky zahrnout do jednoho skladového dokladu/faktury.

Sklad ► Vyhledání dokladů dle způsobu doručování (menu Sklad / Seznamy / Podmínky pro vyhledání)
 • na formulář pro vyhledání přibyla sekce Způsob zasílání dokladů. Zaškrtnutím některé volby (Tisk, EDI, EDI SSCC) se vyhledají doklady pro ty organizace, které mají v katalogu organizací zaškrtnutý zvolený způsob zasílání dokladů.
► Nový seznam pro hromadné generování EDI (menu Sklad / Seznamy / Pro tvorbu souborů)
 • tento seznam slouží pro hromadné zaslání skladových dokladů ve formátu EDI nebo EDI-paleta. Při generování bude ke každému skladovému dokladu uložen xml soubor, který je možné stáhnout nebo smazat v přehledu Seznam dokumentů.
► Nový seznam dokumentů (menu Sklad / Seznamy / Seznam dokumentů)
 • tento seznam zobrazuje uložené EDI dokumenty u skladových dokladů. Pomocí ikon na konci každého řádku lze EDI dokument stáhnout nebo smazat.

Vydané faktury ► Vyhledání dokladů dle způsobu doručování (menu Vydané faktury / Seznamy nebo Zpracování / Podmínky pro vyhledání - část Platební podmínky-Způsob zasílání dokladů)
 • na formulář pro vyhledání přibyla do části Platební podmínky nová sekce Způsob zasílání dokladů. Zaškrtnutím některé volby (Tisk, PDF, ISDOC, EDI) se vyhledají faktury pro ty organizace, které mají v katalogu organizací zaškrtnutý zvolený způsob zasílání dokladů.

Organizace ► Evidence způsobu zasílání dokladů (menu Organizace / formulář Organizace / sekce Platební podmínky - Způsob zasílání dokladů)
 • Na kartu organizace byla doplněna sekce Způsob zasílání dokladů, která obsahuje skupinu polí pro zadání způsobu zasílání vydaných faktur a skladových dokladů-dodacích listů.
  Jednotlivé způsoby jsou:
  * tisk - standardní tisk na papír
  * PDF - generování dokumentu ve formátu PDF
  * ISDOC - tvorba elektronické faktury
  * EDI - výměna dokladů pomocí EDI
  Na zadaný způsob zasílání dokladů lze vyhledávat v modulech Vydané faktury a Sklad.
► Nový ARES (menu Organizace / formulář Organizace)
 • K 31.10.2023 bude ukončena stávající služba ARES pro vyhledávání údajů o ekonomických subjektech a proto jsem připravili do WAK INTRA napojení na novou verzi Aresu.

Zaměstnanci ► Legislativní změna - Práce na dálku (Home Office)
 • Do systému přibyly nové mzdové složky a parametrické hodnoty mzdových složek pro zahrnutí práce na dálku do výpočtu mezd. Náhradu za práci na dálku je možné evidovat a zpracovávat jedním z následujících způsobů:
* pouze pomocí počtu hodin v případě, kdy využíváte jednotný hodinový paušál náhrady pro většinu nebo všechny zaměstnance využívající HO
* pomocí počtu hodin a individuální hodinové částky náhrady nákladů zaměstnance v případě, kdy jednotliví zaměstnanci mají odlišně stanovený hodinový paušál náhrady
* pomocí celkové částky náhrady nákladů zaměstnance v případě, kdy má být zaměstnanci vyplacena celková částka náhrady
Podrobný popis změn naleznete v dokumentu Práce na dálku v modulu zaměstnanci rok 2023.