Aktualita
10.01.2018 Aktualizace WAK INTRA 18.0125

<<< předchozí aktualizace následující aktualizace >>>
Během roku 2017 byly vydány celkem čtyři aktualizační balíčky. Tento dokument popisuje pouze změny zahrnuté do WAK INTRA od poslední aktualizace. Doporučujeme proto všem uživatelům si zpětně prohlédnout i předchozí popisy aktualizací, aby získali kompletní přehled o všech změnách v systému za uplynulý rok. Listovat v aktualizacích lze pomocí odkazů umístěného v záhlaví.
Legislativní aktualizace přináší změny v oblasti mezd i v dalších modulech, zejména v modulech Zakázky a Účetnictví. Podrobnosti naleznete v uvedeném dokumentu a v detailním popisu změn. ► Změny 2018 v modulu Zaměstnanci - přehled všech změn a novinek v modulu Zaměstnanci zavedených do systému WAK INTRA v souvislosti s legislativními změnami platnými od 1.1.2018
DETAILNÍ POPIS ZMĚN AKTUALIZACE
Systém ► Provoz WAK INTRA na většině internetových prohlížečů pro různé platformy
 • WAK INTRA od verze 18.0125 již nepoužívá pro zobrazování informací na www stránkách tzv. rámy (frames). Díky tomu mohou uživatelé pro práci používat jakékoliv zařízení s operačním systémem Windows, Mac OS, Android nebo Linux a to s těmito internetovými prohlížeči: - Internet Explorer 9 a vyšší - Microsoft Edge - Google Chrome - Safari - Opera

Zakázky Ukončení původního modulu Zakázka Původní volby menu Hlavní údaje zakázek a Položky zakázek byly ze systému odstraněny. K dispozici je nyní nová volba menu Zakázky pro přístup na základní formulář pro vyhledání a volba Seznamy pro rychlý přístup k základním seznamům. Nový modul Zakázky výrazně rozšiřuje možnosti práce se zakázkou. Seznamte se se všemi změnami a funkcemi nové verze modulu Zakázka. Další změny v modulu Zakázky ► Nové oborové řešení pro evidenci servisních prací (menu Zakázky / Zakázky / Podmínky pro vyhledání / formulář Zakázka)
 • modul Zakázka byl rozšířen o novou evidenci zakázky typu Servis. Na formulář zakázky přibyla oblast polí s názvem Předmět pro zadání typu servisovaného zařízení (uživatelský číselník) a jeho evidenčních údajů (značka, model, výr. číslo), způsobu svozu a řešení opravy apod.
► Přehlednější zobrazování skupin a sad v seznamu položek na formuláři Zakázka (menu Zakázky / Zakázky / podmínky pro vyhledání / formulář Zakázka)
 • u položek definovaných jako sada nebo skupina je v seznamu položek na formuláři Zakázka barevně odlišena hlavní položka (černá barva) a komponenty (modrá barva). Navíc se na řádku každé položky zobrazuje její hierarchická úroveň pomocí symbolů - (hlavní položka) a > (komponenta sady/skupiny)
► Úprava importní funkce AIR/MIR souborů pro zakázky typu cestovní služby (menu Zakázky / Zpracování / Importy z MIR souborů)
 • bylo upraveno načítání cen do zakázky v případě AIR/MIR souboru vygenerovaného v zahraniční měně
 • upraveno parsování AIR souboru, který obsahuje více služeb typu letenka a EMD pro několik osob

Sklad ► rozšíření počtu desetinných míst částky na vydaných objednávkách (menu Sklad / Vydané objednávky / formulář Položka vydané objedávky)
 • formát polí Cena/MJ a Cena celkem byl rozšířen ze dvou na tři desetinná místa

Účetnictví ► úprava funkce pro generování ručního UCT dokladu ze souvztažností (menu Účetnictví/ Účetní doklady / formulář Účetní doklad)
 • funkce pro založení ručního UCT dokladu ze souvztažnosti je upravena tak, aby vstupní částku rozúčtovala podle jedné z variant: - procentní rozdělení – vstupní částka bude rozúčtována na cílová střediska v zadaném procentu - poměrové rozdělení – funkce zjistí zůstatek na definovaných účtech a střediscích, z nichž vypočítá procentní poměr mezi nimi a rozúčtuje vstupní částku dle těchto vypočítaných procent
► úprava formuláře souvztažností pro definování, jak rozúčtovat částky dle procentního poměru (menu Účetnictví / Souvztažnosti / formulář Účetní souvztažnosti)
 • hlavička formuláře sovztažnosti byla rozšířena o pole pro zadání seznamu účtů a středisek pro zjištění poměrů zůstatků, na základě kterých pak dojde krozúčtování vstupní částky
 • na formuláři cílových účtů a středisek lze zadat přesné procento pro rozúčtování vstupní částky
► příprava provedení změn na účetním formuláři Rozvaha pro rok 2018 (menu Účetnictví / Účetní formuláře / formuláře Rozvaha)
 • dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. došlo ke změně některých názvů řádků formuláře a k přidání nových řásků pro časové rozlišení v pasivech rozvahy. Vzhledem k povaze změn je na vyžádání možné buď provést úpravu stávajících formulářů rozvahy nebo nahrání nových formulářů s tím, že pak je nutné znovu nastavit analytické rozlišení účtů ve vzorcích.

Zaměstnanci ► Doplnění modulu Zaměstnanci o legislativní změny a novinky
 • byly změněny nebo doplněny číselníky mezd, kalendář, mzdové formuláře i tiskové výstupy. Podrobný popis změn naleznete v dokumentu Změny 2018 v modulu Zaměstnanci.

Číselníky ► Střediska - rozšíření kódu střediska na 12 znaků • s ohledem na rozšíření počtu znaků kódu střediska bylo upraveno jeho zobrazování na všech formulářích ► Účty - přidání možnosti evidovat účty partnera pomocí další účetní osnovy