Aktualita
28.05.2018 Aktualizace WAK INTRA 18.0605

<<< předchozí aktualizace následující aktualizace >>>

Podpora GDPR v systému WAK INTRA

25. května 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů (dále jen GDPR). S ohledem na tyto změny byly do systému doplněny formuláře a funkce, které pomáhají uživatelům naplňovat podmínky z nařízení vyplývající.
Detailní popis změn je uveden v dokumentu WAK INTRA-GDPR ve formátu PDF.


DETAILNÍ POPIS ZMĚN AKTUALIZACE
Systém ► Export do XLS (celý systém)
 • upravena funkce exportu do xls s ohledem na předávání formátování sloupců do MS Excel.
► Převzetí práv a parametrů při kopii uživatele (menu Systém / Přístupová oprávnění / Uživatelé)
 • při vytváření nového přístupu do systému pomocí tlačítka Kopie si lze zvolit, zda se (ne)mají zkopírovat práva a parametry od původního uživatelského přístupu.
► Vynucení změny hesla po přihlášení (menu Systém / Přístupová oprávnění / Uživatelé)
 • na formuláři pro správu uživatelského přístupu lze zaškrtnutím vynutit povinnou změnu hesla při další přihlášení.
► Funkce pro podporu GDPR (menu Systém / GDPR)
 • do systému přibyly tři volby v menu - Důvody, Pravidla a Povolení. Detailní popis jednotlivých formulářů naleznete v dokumentu WAK INTRA-GDPR.

Zakázky ► Přidání informace o vystavených vydaných objednávkách (menu Zakázky / formulář Zakázka / seznam Vydané objednávky (ve spodní části formuláře)
 • na formulář Zakázka přibyl odkaz na vystavené vydané objednávky k dodavateli. Zobrazuje se počet vydaných objednávek, po kliknutí na odkaz se zobrazí seznam položek vydaných objednávek.

Sklad ► Změna třídění nákupních cen na vydaných objednávkách (menu Sklad / Vydané objednávky / formulář Vydaná objednávka)
 • bylo upraveno třídění nákupních cen položky při zadávání vydaných objednávek na dodavatelský kód položky, měna, datum platnosti (sestupně) a cena.

Vydané faktury ► změna kódování generování faktur do PDF (menu Vydané faktury / formulář Vydaná faktura / tlačítko PDF/ISDC)
 • došlo ke změně kódování generovaného dokumentu pdf tak, aby text z PDF faktury bylo možno kopírovat pomocí standardních funkcí Kopírovat (Ctl+C) a Vložit (Ctl-V)
► Oprava třídění seznamu Přiznání DPH (menu Vydané faktury / Hlavní údaje faktur / seznam Přiznání DPH)
 • oprava nastavení třídění seznamu dle zvoleného nastavení na vyhledávacím formuláři
► Rozšíření formátu exportu faktur pro komunikace s Českou poštou pro dodání balíku (menu Vydané faktury / Zpracování / Tvorba CSV souboru)
 • export faktur do formátu csv pro Českou poštu byl rozšířen o nový formát ČP-Česká pošta - Balík na poštu. Stávající formát ČP-Česká pošta byl přejmenován na ČP-Česká pošta - Balík do ruky.
► Nový formát exportu faktur pro komunikaci se systémem Stormware (Pohoda) (menu Vydané faktury / Zpracování / Tvorba CSV souboru)
 • export faktur byl rozšířen o nový formát Stormware (XML), který umožňuje zasílání vydaných faktur do systému Pohoda ve formátu XML. Export je funkční jak pro českou, tak pro slovenskou verzi.

Účetnictví ► Tisk seznamu nespárovaných účetních dokladů (menu Účetnictví / Párování účetních položek / seznam nespárovaných účetních dokladů)
 • s přechodem na bezrámovou verzi WAK INTRA došlo ke změně způsobu tisku tzv. půlených formulářů. Proto na seznam nespárovaných účetních dokladů přibylo do horní ovládací lišty tlačítko Tisk, pomocí které lze zobrazený seznam vytisknout.
► Vypořádání archivních účtů před tvorbou roční uzávěrky (menu Účetnictví / Roční uzávěrka / seznam Převodové vztahy)
 • před spuštěním roční uzávěrky je potřeba vypořádat účty, které mají ukončenou platnost v daném roce. Pro zjištění, o které účty se jedná, lze využít seznam Převodové vztahy. Účty s ukončenou platností jsou zobrazeny červeně.

Platby ► Přidání vyhledání položek plateb dle střediska (menu Platby / Ostatní platby / Podmínky pro vyhledání a menu Platby / Platební kalendář / Podmínky pro vyhledání)
 • do formuláře pro vyhledání ostatních plateb a do platebního kalendáře byla přidána možnost na vyhledání za kód střediska.
► Tisk platebního kalendáře (menu Platby / Platební kalendář / seznam položek k placení)
 • s přechodem na bezrámovou verzi WAK INTRA došlo ke změně způsobu tisku tzv. půlených formulářů. Proto na formulář Platební kalendář přibylo do horní ovládací lišty tlačítko Tisk, pomocí kterého lze vytisknout zobrazené položky plat.kalendáře.

Zaměstnanci ► Označení hlavního bankovního účtu pro výběr do Přehledu o výši pojistného (menu Zaměstnanci / Mzdy / Výpočet mezd / podmínky pro vyhledání seznamu Přehled o výši pojistného)
 • bankovní účet organizace, označený v katalogu organizací jako hlavní, je označen ve výběrovém poli Bankovní účet na vyhledávacím formuláři symbolem ►
► Evidence zdravotního volna (menu Zaměstnanci / Mzdy )
 • do mzdové agendy přibyla možnost evidovat zdravotní volno. Detailní popis nových mzdových složek a způsob evidence je popsán v dokumentu WAK INTRA-Mzdy-Zdravotní volno.