Aktualita
11.09.2018 Aktualizace WAK INTRA 18.0918

<<< předchozí aktualizace následující aktualizace >>>
Systém ► Nové uživatelské parametry systému (menu Systém / Parametry systému / skupina Uživatelská nastavení)
 • Položka zakázky pro Vlak-služba a Vlak-refundace - nastavení položky pro import z rezervačního systému Galileo
 • Typ zakázek-změna parametru na uživatelsky závislý
 • Typ zakázek-Nastavit vždy pro nový záznam - parametr zabezpečí, že se bude vždy nabízet uživatelský typ zakázky
 • Středisko uživatele - nastavení výchozího střediska pro uživatele pro moduly Zakázka a Aktivity
 • Středisko uživatele-Nastavit vždy pro nový záznam - parametr zabezpečí, že se bude na formulářích nabízet středisko uživatele

Zakázky ► Úprava importní funkce AIR/MIR souborů pro zakázky typu cestovní služba (menu Zakázky / Zpracování / Importy z MIR souborů)
 • parsování rezervací typu Vlak rezervačního systému Galileo
 • hromadná tvorba zakázky z více nezpracovaných MIR/AIR rezervací
 • možnost zpracování rezervace v cizí měně a generování zakázky v měně
 • přidání parsování provize v souboru typu MIR a možnost vynutit si založení samostatné položky s částkou provize při generování zakázky
 • možnost vynutit si založení samostatné položky pro poplatek OBFCA při generování zakázky
 • odstranění zdvojování generování zakázek
► Rozšíření seznamu Nezpracované MIR soubory o nové sloupce a funkce (menu Zakázky / Zpracování / Importy z MIR souborů)
 • do seznamu přibyly sloupce Měna (hlavní měna MIR/AIR rezervace) a Typ (může nabývat hodnot LETENKA nebo VLAK).
 • seznamu je možné si filtrovat za kód operátora. Pokud bude mít kód operátora zapsána přihlášená osoba v poli Poznámka v katalogu organizace, bude filtr automaticky nastaven na tuto hodnotu.
► Označení položek zakázky, které se mají zobrazovat na vydané faktuře formátu PDF jako jeden řádek (menu Zakázky / formulář Zakázka / spodní část formuláře Seznamy)
 • na formuláři do seznamu položek přibyl sloupec SumFakt. Zaškrtnuté položky budou v PDF tiskovém výstupu faktury zobrazeny v jednom řádku. Název a množství položky se převezme z první zaškrtnuté, částky se sečtou. POZOR: nutno zaškrtávat pouze položky se stejnou sazbou DPH!
► Dopočítání částky za skupinu položek (menu Zakázky / formulář Zakázka / formulář Položka zakázky / záložka Stav)
 • pokud je v zakázce zadána skupina (sada) položek, je v záložce Stav vidět součet za všechny položky skupiny. Zadáním nové celkové prodejní ceny skupiny položek se dopočítání rozdíl od aktuální částky za skupinu a ten se uloží do aktuální editované položky.
► Doplnění čísla karty do seznamu Přehled služeb dle osob (menu Zakázky / Zakázka / formulář Podmínky pro vyhledání) ► U zakázek typu cestovní služba došlo k rozšíření typů cen u osob (menu Zakázky / formulář Zakázka / formulář Položka zakázky / spodní část formuláře Seznam osob / formulář Osoba)
 • Kvůli novému zpracování rezervací typu VLAK došlo k rozšíření typů cen, které lze zadávat u osob. Nyní se zadávají ceny pro letenky, vlak a ostatní služby do typů:
 pro službu LETENKA - Základní cena-let, Příplatek-let a Individuální příplatek-let
 pro službu VLAK - Základní cena-vlak a Příplatek-vlak
 pro ostatní služby - Základní cena-ostatní a Příplatek-ostatní

Vydané faktury ► Nový formát exportu faktur pro komunikaci se systémem Omega (menu Vydané faktury / Zpracování / Tvorba CSV souboru)
 • export faktur byl rozšířen o nový formát Omega, který umožňuje zasílání vydaných faktur ve formátu csv.
► Rozšíření podmínek pro vyhledání s ohledem na exporty faktur (všechny formuláře v menu Vydané faktury / Seznamy a Vydané faktury / Zpracování)
 • při exportu faktur je pro každou fakturu vytvořen dokument s kódem EXPORTCSV a v názvu dokumentu je uvedeno o jaký typ export se jedná. Faktury lze pak filtrování za tyto stavy:
 neexportované - u faktury není uložen dokument o exportu
 exportované - datum poslední změny faktury je menší než datum dokumentu exportu
 exportované a změněné - datum poslední změny faktury je větší než datum dokumentu exportu

Platby ► Nový typ formátu pro elektronický styk s bankou(menu Platby / Platební příkazy / formulář Platební příkaz / tlačítko Tv.dávky do banky)
 • do systému přibyla podpora generování platebního příkazu ve formátu Unicredit ISO20022. Formát je možné přiřadit bankovnímu účtu u vlastní organizace.

Organizace ► Rozšíření polí pro zadaní adresy (menu Organizace / formulář Organizace)
 • pole pro zadání adresy (ulice, místo a čtvrť) byla rozšířena na 50 znaků

Katalog položek ► Nastavení příznaku u položky, jestli se má slučovat při zobrazování vydané faktury v PDF (menu Katalog položek / formulář Položka / seznam Sady)
 • na formuláři Položka ve spodní části v seznamu Sady zaškrtnutím hodnoty Sloučit na faktuře bude tato položka na zakázce označená jako SumFakt