Aktualita
01.01.2020 Aktualizace WAK INTRA 20.0101

<<< předchozí aktualizace následující aktualizace >>>
Během roku 2019 byly vydány celkem tři aktualizační balíčky. Tento dokument popisuje pouze změny zahrnuté do WAK INTRA od poslední aktualizace. Doporučujeme proto všem uživatelům si zpětně prohlédnout i předchozí popisy aktualizací, abyste získali kompletní přehled o všech změnách v systému za uplynulý rok. Listovat v aktualizacích lze pomocí odkazů umístěných v záhlaví.
DETAILNÍ POPIS ZMĚN AKTUALIZACE
Systém ► Nabízení kódu a názvu položky na vyhledávacích formulářích
 • do systému je postupně implementována funkcionalita, která na vyhledávacích formulářích nabízí do rozbalovací nabídky kódy a názvy položek, které jsou obsaženy na dokladech. Princip je obdobný jako aktuální číselník na dokladech, tj. po zadání části kódu nebo názvu se nabídnou všechny položky z dokladů, které obsahují zadaný text. V poli Kód se vyhledává na přesnou shodu zleva, v poli Název stačí, když položka kdekoliv v názvu obsahuje zadaný text (tzv. full-text vyhledání).
► Rozšíření horkých kláves pro pohyb po záznamech
 • horké klávesy pro pohyb po záznamech v tabulce byly rozšířeny o kombinace Ctl+Alt+PageUp/PageDown/Home/End. Tyto kombinace fungují ve všech prohlížečích.

Vydané faktury ► Změna odběratele na vydané faktuře (menu Vydané faktury / Hlavní údaje faktur / formulář Vydaná faktura)
 • na vydané faktuře lze provést změnu odběratele. Po zadání kódu nebo názvu nového odběratele se zobrazí dialogové okno s dotazem, zda mají být vyhledány nové ceny z prodejního ceníku nebo zachovány stávající.
 • pokud jsou na položkách faktury uvedeny zakázky, je potřeba před změnou odběratele nejprve změnit odběratele na zakázce a pak teprve na faktuře.

Sklad ► Tisk čárového kódu na skladovém dokladu (menu Sklad/ Skladové doklady / formulář Skladový doklad / Tisk)
 • přibylo zobrazení čísla dokladu ve formátu čárového kódu

Zaměstnanci ► Doplnění modulu Zaměstnanci o legislativní změny
 • byly změněny nebo doplněny číselníky mezd, kalendář, mzdové formuláře i tiskové výstupy. Podrobný popis změn naleznete v dokumentu Změny 2020 v modulu Zaměstnanci.
► Nová funkčnost eNeschopenka (menu Zaměstnanci / Mzdy / eNeschopenky)
 • modul Zaměstnanci byl rozšířen o novou funkci eNeschopenky, která slouží k získávání informací o dočasných pracovních neschopnostech (DPN) zaměstnanců z portálu ČSSZ. Jako komunikační kanál lze využít VREP (automatizovaný způsob importu notifikace) nebo datovou schránku portálu ISDS (ruční import souboru notifikace).
 • popis nastavení a použití funkce naleznete v dokumentu formátu pdf eNeschopenka

Aplikace WAK Scan - čtečka čárového kódu ► WAK Scan je aplikace pro práci s čárovými kódy určená pro operační systém Android.
 • aplikace WAK Scan je nadstavba systému WAK INTRA a slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad
 • přidanou hodnotou je funkce na kontrolu již vystaveného skladového dokladu ve WAK INTRA se skutečně připravenými produkty k vyskladnění
 • komunikace mezi aplikací WAK Scan a systémem WAK INTRA je on-line a proto je potřeba zajistit pokrytí skladových prostor WiFi signálem nebo využít GSM síť
 • popis aplikace WAK Scan naleznete v dokumentu pdf Mobilní čtečka čárového kódu
V případě zájmu o aplikaci WAK Scan kontaktujte obchodní oddělení.